Algemene Voorwaarden

Wij heten u van harte welkom bij Bed & Breakfast Slapen op 16 te Galder en verzoeken u zich op de hoogte te stellen van deze algemene voorwaarden.

Met het aangaan van een gemaakte reservering worden deze algemene voorwaarden van kracht.

Hoofdgast.

De persoon die bij Bed & Breakfast Slapen op 16 heeft gereserveerd middels een contactformulier, e-mail of via telefonisch contact.

De hoofdgast dient 18 jaar of ouder te zijn en is verantwoordelijk voor zijn of haar mede gasten en dient een vaste woon – of verblijfplaats te hebben.

Beheerder.

De persoon die als eigenaar van B&B Slapen op 16 of namens de eigenaar van B&B Slapen op 16 de Bed & Breakfast beheert.

Derden.

Iedere andere rechtspersoon die geen gast, beheerder of eigenaar is.

Contact & Reserveringen.

Via onze website www.slapenop16.nl,  door een e-mail te sturen naar: info@slapenop16.nl  of door te bellen met telefoonnummer: 076-3690000.

Annulering.

Het herroepen of ontbinden van de definitieve reservering binnen de daarvoor geldende termijn.

U dient zelf zorg te dragen voor een annulerings- en/of reisverzekering.

Verblijf.

De gehele periode gelegen tussen inchecken en uitchecken.

Contactgegevens.

Bed & Breakfast Slapen op 16
Galderseweg 16
4855AH Galder
076-3690000
Website: www.slapenop16.nl
E-mail : info@slapenop16.nl

1.Bed & Breakfast Slapen op 16

1.1
Bed & Breakfast Slapen op 16 is beschreven op de website www. slapenop16.nl en mogelijk op andere partner-websites.
Deze websites zijn  met de grootste zorg samengesteld maar er kunnen verschillen zijn tussen de op de website gepresenteerde tekst en/of foto’s en de actuele situatie bij Bed & Breakfast Slapen op 16 ten tijde van het bezoek door onze gasten.

Er kunnen door de gasten geen rechten worden ontleend aan dergelijke verschillen.

1.2
Alle kamers zijn geschikt voor twee personen.
Extra babybedje eventueel bij te boeken.
Huisdieren kunt u helaas niet meenemen, dit uit oogpunt van hygiëne.


1.3
Op de dag van aankomst is uw kamer vanaf 15.00 uur voor u beschikbaar en kunt u tot 22.00 uur bij ons terecht.
De afgesproken aankomsttijden zijn richttijden, mocht u echter veel later of eerder arriveren, dan loopt u het risico dat er niemand van de Bed & Breakfast aanwezig is. Informeert u ons daarom altijd over uw verwachte aankomsttijd.
Wij kunnen er echter wel voor zorgen dat u te allen tijde naar binnen kunt.
Indien u niet op de aangegeven tijd aanwezig kunt zijn, wilt u dit dan zo spoedig mogelijk aan ons kenbaar maken.
Afwijkende tijden zijn alleen mogelijk in overleg.

In verband met het schoonmaken van de kamers  dient u deze op de dag van vertrek vóór 11.00 uur te verlaten, tenzij anders overeengekomen.

1.4
Het ontbijt wordt geserveerd tussen 08.00 uur en 09.30 uur op het terras (bij mooi weer) of op de kamer.
Afwijkende tijden voor het ontbijt zijn alleen in overleg met ons bespreekbaar.

Heeft u speciale wensen voor het ontbijt,  glutenvrij, zoutarm, vegetarisch etcetera, wilt u dit dan aangeven als u de reservering bij ons maakt. Hiervoor vragen wij mogelijk een extra toeslag per persoon, afhankelijk van uw wensen.
 
1.5
De kamer beschikt over een eigen badkamer met douche, vaste wastafel met warm & koud stromend water, toilet en is  inclusief gebruik van linnengoed. De kamer beschikt teves over een koelkast, kitchenette (zonder kookgelegenheid) en zithoek met TV. Tevens beschikt de kamers over een terras, met zithoek, eettafel en ligbedden.

 1.6
De auto kan worden geparkeerd op het (afgesloten) eigen terrein, parkeren geschiedt geheel op eigen risico.

 1.7
Fietsen kunt u rechtstreeks huren bij : Fietsverhuur van Boxel in Galder (https://www.vanboxel.eu/fietsverhuur/)

1.8De beheerder stelt u op de hoogte welke ruimtes bij Bed and Breakfast Slapen op 16 voor u beschikbaar en bruikbaar zijn.

De privéruimtes mogen niet betreden worden door gasten in de B&B.

Het buitenterrein heeft ook gedeeltes voor privégebruik, het wordt zeer op prijs gesteld de privégedeeltes niet te betreden.

 2. Prijzen.

2.1

De prijzen van de kamers zijn beschreven op onze website :www.slapenop16.nl

Prijzen zijn inclusief uitgebreid ontbijt,  gebruik van handdoeken en beddengoed, water en elektriciteit, en de eindschoonmaak. Toeristenbelasting wordt apart afgerekend.

2.2 
De prijzen zijn exclusief kosten van een annulering- en/of reisverzekering en/of andere kosten.

2.3
Prijzen van Bed & Breakfast B&B Slapen op 16 zijn steeds vrijblijvend en geschieden onder voorbehoud van tussentijdse wijzigingen.

2.4
Dagkamers of kamerhuur voor een paar uur gelden qua prijs/ betaling / annulering / reservering -in en / of uitchecken afwijkende voorwaarden voor.

Informeer hierna bij uw gastvrouw.

2.5
Alle vermeldingen op onze websites worden geacht te goeder trouw te zijn verstrekt en geschieden steeds onder voorbehoud van tussentijdse aanpassingen.

Bed & Breakfast Slapen op 16 is niet aan kennelijke fouten op haar websites gebonden.

3. Reservering en betaling.

3.1

Reserveren geschiedt via onze website www.slapenop16.nl of via telefoonnummer 076-3690000.     

3.2
Na een telefonisch gemaakte reserveringsaanvraag ontvangt u van ons zo spoedig mogelijk bericht met daarin de betreffende gegevens en of de gewenste kamer nog voor u beschikbaar is.

U dient deze gegevens te controleren en te bevestigen binnen 48 uur door een e-mail terug te sturen naar info@slapenop16.nl of op andere wijze schriftelijk te bevestigen.

Door de reserveringsaanvraag te bevestigen wordt de boeking pas definitief.

Mochten wij na 48 uur geen bevestiging van u terug hebben ontvangen, dan wordt de reserveringsaanvraag alsnog per direct geannuleerd. Dit om teleurstelling voor onze andere gasten te voorkomen.

3.3
Bij uw reservering dient u de aanbetaling , zijnde vijftig procent (50%) van het totaalbedrag, over te maken naar bankrekeningnummer:  NL87INGB0007524781 t.n.v. Ona Noa V.O.F. of de iDEAL betalingslink op onze website.

Het resterende openstaande bedrag kunt u bij aankomst contant of met PIN te betalen.

Bij reserveringen op korte termijn dient het gehele bedrag bij aankomst contant of met PIN betaald te worden..

Mocht er onverhoopt na de afgesproken termijn niets zijn ontvangen, dan komt de gemaakte reservering per direct te vervallen.

U ontvangt hierover van B&B Slapen op 16 een bevestiging van annulering.

3.4

Kadobonnen.

​Kadobonnen dienen binnen 1 jaar tijd van de factuur datum verzilverd te worden of een vooruit geplande datum vast te leggen binnen het jaar van factuur datum.
​De kadobon is over te dragen aan een derde.
​Voor kadebonnen en no- show of annulering gelden de annulering voorwaarden.

4. Annuleringsvoorwaarden.

4.1
Wanneer een definitieve reservering voor de Bed & Breakfast is gemaakt en bevestigd, geldt voor annulering van die reservering het navolgende:

–              Bij annulering meer dan 14 dagen van te voren is annuleren gratis.

–              Bij annulering van 14 dagen tot 10 dagen voor de aankomstdatum bedragen de annuleringskosten 25%.

–              Bij annulering van 9 dagen tot 6 dagen voor de aankomstdatum bedragen de annuleringskosten 50%.

–              Bij annulering van 5 dagen of minder voor de aankomstdatum bedragen de  annuleringskosten 100 %.

Om eventueel in aanmerking te komen voor teruggave van het betaalde bedrag dient u de annulering zo spoedig mogelijk per e-mail of telefonisch aan ons door te geven.

Na overleg zal het afgesproken bedrag zo spoedig mogelijk aan u worden overgemaakt, doch uiterlijk binnen 21 dagen of zal een kadobon verstrekt worden.

Bij voortijdig vertrek vindt geen restitutie plaats, annuleringskosten bent u ook verschuldigd als u niet komt opdagen. (No Show)

4.3
Bed & Breakfast Slapen op 16 kan de reserveringsovereenkomst slechts opzeggen in de volgende gevallen: in geval van overmacht, natuurramp, buitengewone weersomstandigheden, brand, overlijden van de eigenaren of familie, ziekenhuisopname of onaangekondigde verkoop.

In één van deze gevallen zal de eigenaar de gast zo spoedig mogelijk een alternatief aanbod doen toekomen.

Is dit niet mogelijk of accepteert de gast het aangeboden alternatief niet, dan zal terugstorting van het volledige bedrag plaatsvinden.

Enige andere schade ten gevolge van de opzegging zal niet door de eigenaar worden vergoed.

5. Klachten.

5.1
Wij proberen uw verblijf zo aangenaam mogelijk te laten verlopen.

Ondanks onze goede zorgen, is het toch mogelijk dat u een klacht of opmerking heeft.

Om die naar behoren te kunnen oplossen vragen wij u om dit zo spoedig mogelijk aan ons kenbaar te maken ter plekke, via mail of telefonisch contact.

6. Aansprakelijkheid.

6.1
Bed & Breakfast Slapen op 16 kan niet aansprakelijk worden gehouden voor door de gast of derden ten gevolge van het verblijf in de betreffende kamer geleden schade, de gast vrijwaart Bed & Breakfast Slapen op 16 tegen aanspraken dienaangaande.

Bed and Breakfast Slapen op 16 is niet aansprakelijk voor storingen in en om de accommodatie zoals storingen en uitval van stroom, Wifi , watervoorzieningen en technische installaties als ook niet of ontijdig aangekondigde bouw en/of wegwerkzaamheden in de nabijheid van Bed & Breakfast Slapen op 16.

6.2
Door Bed & Breakfast Slapen op 16 wordt geen aansprakelijkheid aanvaard voor verlies, diefstal, schade of ongevallen, veroorzaakt aan personen en/of goederen tijdens of ten gevolge van het verblijf in de betreffende kamer(s) van Bed and Breakfast Slapen op 16.

6.3

De hoofdgast genoemd in de reserveringsbevestiging is verantwoordelijk voor een ordelijke gang van zaken in en om de betreffende kamer(s).

Er dient zorgvuldig met de spullen te worden omgegaan, de kamer dient dan ook netjes en fatsoenlijk te worden achtergelaten.

Dit geldt ook voor het gebruik van spullen in de Bed en Breakfast zoals: de keuken, de binnen- buitenruimte en het buitenterrein van Bed en Breakfast Slapen op 16.

Breuk of beschadiging dient dan ook door de gast direct aan de eigenaar te worden gemeld.

Eventuele reparatie- en/of vervangingskosten dienen door de gast onmiddellijk aan de eigenaar op diens eerste verzoek te worden vergoed.

Mocht achteraf na het uitchecken toch blijken dat er spullen kapot zijn achtergelaten en dit is niet aan de eigenaar gemeld, dan volgt alsnog de rekening voor de gemaakte reparatie- en/of vervangingskosten.

7. Veiligheid.

7.1
In verband met uw eigen veiligheid en dat van de Bed and Breakfast is het verboden om binnen in de kamers te roken of open vuur te gebruiken.

Dit is alleen toegestaan buiten op het terras bij de kamer.

Het misbruik van brand/blusmiddelen dan wel het onklaar maken van de rookmelder is niet toegestaan.

7.2
Andere voorzieningen op het erf dienen met zorg en overeenkomstig de bestemming te worden gebruikt door de gasten.

De veiligheid van eventueel een klein kind dient door de ouders of begeleiders gewaarborgd te zijn.

Denk hierbij dan aan de trampoline, zwembad, kippen, auto’s, etcetera.

7.3
Het is niet toegestaan de dieren op het erf zonder overleg te voeren.


8. Slotbepaling.

8.1
Voor zover in regels van internationaal privaatrecht niet anders bepaald, is op de onderhavige voorwaarden uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Niet Nederlandstalige gasten worden geacht akkoord te zijn met de algemene voorwaarden.

8.2
Alle geschillen voortvloeiende uit de gebruikersovereenkomst of deze voorwaarden zullen in eerste aanleg worden beslecht door de bevoegde rechter in Nederland, voor zover de regels van internationaal privaatrecht niet anders bepalen.

8.3
Geen van de partijen kan haar rechten en verplichtingen aan derden overdragen voor zover in de onderhavige voorwaarden niets anders is bepaald.

8.4
Indien en voor zover enige bepaling in de gebruikersovereenkomst en de onderhavige voorwaarden nietig mocht blijken, blijven de overige voorwaarden in stand en wordt het nietige artikel aldus geacht te zijn geconverteerd dat het in overeenstemming met de kennelijke bedoelingen van partijen wordt gebracht.

Mochten er verder nog vragen of opmerkingen zijn dan horen wij dat graag!

KVK: 68718918
BTW: NL​857561649B““01